Make your own free website on Tripod.com

Navigator

Home
Download
Povezave

Knjiga Gostov
Forum


Forum

Scriptanje

Opis Scriptanja:

#Mnogi razmišljate kako so mIRC Scripterji napisali scripto in #seveda hočete tudi vi naredi
#
svojo scripto, ter odkrivati skrivnosti pisanje script! Tukaj #vam bom na kratko opisal kako
#
narediti svojo scripto (ki je osnovna), ter vam pomagal #razrešiti narazumne stvari.

#Kako začnemo z pisanjem Script:

#Začetek se vam bo morda zdel težek na pogled, ampak ni #tako. Tukaj vam bomn naštel kako začeti:

#
Odpremo Scripts Edithor, ki izgleda takole(slika)
#Scripts Edithor:
#
Scripts Edithor je sestavljen iz 5-ih delov:
#
~ alias
#
~ popus
#
~ remote
#
~ users
#
~ variables

#
Ker je alias prvi v scripts edithorju bom tudi to prvo opisal in #tako po vrsti naprej!

#ALIAS (alt + a):
#Alias omogoča okrajšavo textov oz. stavkov! To vam bom #prikazal na nekaterih primerih, za druge pa se morate #spomniti sami.

#Osnovne komande v aliasu pa so:

/say uporabljamo kadar hočemo kaj sporočiti. Primer: /say nick Ej, $1 kako si danes; torej tole izgleda takole /say knedlchek bo se izpisalo: Ej, knedlchek kako si danes
/msg uporabno za dostavljanje sporočila na kanal in tudi privat
/echo sporočilo, ki ga vidite samo vi
/noticepošlete sporočilo eni osebi in jo vidite samo vi in ta oseba

/op /mode # +ooo $$1 $2 $3
/dop /mode # -ooo $$1 $2 $3
/j /join #$$1 $2-
/p /part # /msg i r00x
/n /names #$$1
/w /whois $$1
/k /kick # $$1 $2-
/q /query $$1
/send /dcc send $1 $2
/chat /dcc chat $1
/ping /ctcp $$1 ping
/s /server $$1-

#Te okrajšave pomenijo, da če naprimer napišemo /op nick #bo to takoj zaznalo kot /mode # +ooo $$1 $2 $3 ($$1 #pomeni prvi nick, $2 drugi nick in $3 nick kar #pomeni, da #lahko opate 3 osebe hkrati) in
#s tem opal željenega! Seveda pa lahko naredite tudi svojo okrajšavo kot je naprimer /www /run http://www.ime.com
#in sedaj ko vpišete /www se bo odprla spetna stran! Okrajšave so priporočene saj ko pišete scripto vedno prav pridejo. Tu vam še bom
#prikazal en primer /ura /say ura je $time in prav tako za datum /datum /datum je $date ($time vam nakaže čas, $date pa datum)

#POPUS (alt + p):
#Popus vsebuje 5 menijev
#~ Status
#~ Channel
#~ Query
#~ Nick List
#~ Menubar

#Kratek opis menijev:
#Status je začetno okno v mIRC-u, torej ko odprete mIRC vidite prvo status. V statusu se napišejo razni podatki serverja, itd.
#Seveda pa lahko svoj status tudi opremimo.

#Channel so okna vse kanalov na katerih ste in kjer uporabniki pišejo sporočila in jih lahko preberejo vsi prisotni na tem kanalu.

#V query oziroma privat se pogovarjata dve osebi in te texte vidita samo govoreča.

#Nicklist se da uporabljati tako na kanalu kot v query. Poinavadi imamo v nicklistu za kanala napisano različne komande, ki so navedeme
#v aliasu, ki smo jih prej tudi opisali. Napirmer za op, deop, itd., v query pa imamo razne žaljivke, slikice, ...

#Menubar je ponavadi isto kot channel, s tem da ga lahko uporabljamo tudi na privat oknu. Torej če imamo razne komande kot so acii slikice
#ali kaj podobnega jih lahko narišemo kot na kanalu kot na privat.


#Popus je osrčje pisanje script in vam tukaj navedel kak primer

&server
.Motd:/motd
.-
.Rules:/rules
.-
.I-lines:/stats
.-
.Admin info:/admin
.-
.List K-lines:/stats k
.-
.List users:/lusers
.-
.List Channels:/list

#Ta popus je bil prikazan za status, vendar v drugih menijih delaš po te vzgledu
#Torej kot ste opazli, menije in podmenije ločimo z . in vedno bolj globje gremo vedno več . rabimo. Torej če imamo
#podmeni že ustvarjenega podmenija naredimo dve .. in tako povrsti

#REMOTE (alt + r)
#remote je zelo pomemben del scriptanja, saj brez njega skorajda negre.

V remoto lahko napišemo razne mini scriptice, ki se odzovejo na text na kanalu. primer:

on 1:TEXT:dober dan:#:/msg $chan Dober dan tudi tebi
#Ko bo en na kanalu napiso 'dober dan' mu bo to odvrnilo 'dober dan tudi tebi'. V te scriptice še lahko vstavljate $date, $nick, $time, $me, itd
#on 1:text pomeni da bo reagiralo na vse uporabnike, če pa boste nastavli level 20 ali več pa bo odgovorilo samo tistim, ki jih imate pod tem levelom. Te levele pa #nastavljamo v user meniju in z njimi ponavadi določamo prijatle, autoop, shitlist, itd.
#V remote vstavljamo tako imenovane addone, ki nam omogočajo razne fuknkcije kot os mp3 player, away system, itd.

#USERS (alt + s):
#
Kot sem že omenil, da sem dodajamo osebe z različnimi leveli. S čim leveli rastejo tem bolše funkcije imajo tisti ko so dodani (recimo level 50 je aoutvoice, level 75 aoutoop, itd.. Primer:

on 50:TEXT:dober dan:#:/msg $chan Dober dan tudi tebi
#Sedaj pa nebo sem odgovorilo kateri bo napisal 'dober dan', saj smo nastavli na level 50 in bo odgovorilo tistim ko imajo level 50 ali več

#VARIABLES (alt + +v):
#Variables ni prav nič posebnega glede pisanje script, sem se shranjujejo pogosto uporabljene komande, ki jih imenujemo variable.

Made By KnEdLcHeK

   
 
 

mIRC

Zgodovina
Triki
Server

Scriptanje
IPV6
Evangeline
AversE
Bnc


Povezave
Slovene Eggdrop Page

Slave-team


Design By KnEdLcHeK